Om Musicnodes.no

Vi tilbyr regnskapsførsel for små og mellomstore bedrifter. Våre rådgivere hjelper også privatpersoner med pengeplasseringer og innhenting av finansielle tilbud fra banker og finansselskap.

Denne bloggen har ikke noe formål som er direkte tilknyttet til vår daglige drift. Den er i stedet et tilbud til alle slags lesere som kommer innom. Innholdet skal være nyttig og informativt for alle slags privatøkonomiske spørsmål. Artiklene skal også ha et objektivt fokus. Dersom vi for eksempel sammenligner eller foretar vurderinger av spareprodukter fra forskjellige banker, skal vurderingene være nøkterne og faktabaserte.

I tillegg til spareprodukter, skal øvrige tema som går igjen på bloggen være av allmenn interesse for privatpersoner. Det betyr at vi vil skrive om forskjellige låneformer, aksjefond og andre verdipapirer, investeringer i eiendom, tips og råd om skatteforhold, forsikring og pensjon.

Vi tar forbehold om feil i artiklene våre, selv om vi prøver etter beste evne å være etterrettelige. Husk at en banks betingelser for et lån vi vurderer her, kan endres i etterkant av vår vurdering. Det samme gjelder øvrige tilbud og tjenester vi tar for oss.